8 czerwca 2015 r
przyszły na świat 4 suczki i 5 piesków

1 tydzień
2 tygodnie