16 czerwca 2008r.
ze skojarzenia pary
WENA SANNATIS
TADJ-MAHAL CHALI-HAMZA
przyszły na świat 4 pieski i 3 suczki
G A L E R I A