21 września 2009r.
ze skojarzenia pary
WENA SANNATIS
CHALCHAS el KOLUB
przyszły na świat 2 suczki i 7 piesków
G A L E R I A