6 stycznia 2013 r ze skojarzenia pary
SAVIA SANNATIS


CAESAR YRTEP


przyszły na świat 4 pieski
G A L E R I A
3 tygodnie
4 tygodnie