6 stycznia 2014 r ze skojarzenia pary
SAVIA SANNATIS

CAESAR YRTEP

przyszły na świat 3 pieski i 3 suczki
G A L E R I A
2 tygodnie
3 tygodnie
4 tygodnie
5 tygodni
6 tygodni
7 tygodni
8 tygodni